หายเหนื่อยเป็นสุข

Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

A                     Amaj7              Bm7
ผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก
E                       A
จงเข้ามาหาพระเยซู
F#m                                      C#m7
พระองค์จะให้เราหายเหนื่อยและเป็นสุข
D            B7             E
จงมอบชีวิตแด่พระองค์
                    Dmaj7             E
*** พระองค์จะเสริมกำลังเรี่ยวแรง
            C#m7               F#m
ให้เข้มแข็งในหัตถ์พระองค์
          Bm7     E                      A
เราจะเดินไปและจะไม่เหน็ดเหนื่อย
                   Dmaj7           E
พระองค์จะเสริมกำลัเรี่ยวแรง
          C#m7               F#m
ให้เต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณ
                       Bm7     E                 A
เราจะบินไปเหมือนนกอินทรีย์