ที่ประทับ

Key: E, Tempo: 60, Time Signature: 4/4
Source:

INTRO: E / A / E / B 
     E                                 A               E                             B
1.ฐานพระบัลลังก์ มีความชอบธรรม  ที่ทรงประทับ มีความงดงาม
E                          A                     E                         B
พระเจ้าทรงรัก ประตูศิโยนที่ข้าจะไปถวายสรรเสริญ
                  G#m        C#m                          A                           B
           *ณ ที่แท่นบูชา ข้าอาศัยอยู่ เพื่อจะสรรเสริญ นมัสการพระเจ้าของข้า
             E       B/F#   G#m      A B  E        B/F#      G#m            A B
**โอข้ารัก ที่ประทับ ของพระองค์       ใจและกาย      ร้องเพลงสรรเสริญ 
 E            B/F#       G#m       Am        F#m7   B        E
โอ.. ข้า.. สุข   ใจ     ที่        ได้อาศัย ในที่ประทับพระองค์