ลำธาร (ร้องรับ)

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: color song

D                                A
*** ให้ชีวิตเหมือนลำธารไหลหลั่ง
            D                  E                F#m  E
ให้แสงทองของพระองค์ส่องภายใน
               D             E           C#m               D
ประกาศไปถึงเรื่องราวรักยิ่งใหญ่ของพระองค์
      Bm     E           A
ที่มีในชีวิตข้าตลอดไป