ไหลล้นท่วมภูเขา (ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์)

Key: E, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Unknown

E                                     F#m                                    A
  ไหลล้นท่วมภูเขาและทะเล     ธารรักพระองค์เทมาที่ฉัน
                                            B                                           E
  และฉันจะมอบดวงใจยอมให้พระองค์ทรงรักษาฉันเป็นไท
                                     F#m                                 A
  ฉันรักที่ได้อยู่ในความจริง     และทุกวันฉันจะชูมือ
                                                    B                    E
  เพราะฉันจะร้องเพลงเมื่อความรักพระองค์ลงมา
    E                    F#m                 A      
*** ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์  
                   B
       ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป
     E                     F#m                  A            
  ฉันจะร้องถึงความรักของพระองค์  
                   B
        ฉันจะร้องถึงรักนั้นตลอดไป