ฉันตัดสินใจแล้ว

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

INTRO: C Am Dm G7
                      C
1.ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู
                   F                     C       G7
ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู
                  C                      Am
ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู
                      Dm    G7      C
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย
                           C
2.กางเขนอยู่เบื้องหน้า ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง
                         F                          C         G7
กางเขนอยู่เบื้องหน้า ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง
                        C                          Am
กางเขนอยู่เบื้องหน้า ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง
 Dm        G7                 C
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย
                     C
3.แม้ใครไม่ไปด้วย ฉันก็จะตามไป
                   F                   C    G7
แม้ใครไม่ไปด้วย ฉันก็จะตามไป
                  C                    Am
แม้ใครไม่ไปด้วย ฉันก็จะตามไป
                      Dm    G7    C
ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย