ฉันตัดสินใจแล้ว

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C Am Dm G7
                      C                                                    F                     C       G7
1.ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู      ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู
                  C                      Am                       Dm    G7      C
ฉันตัดสินใจแล้ว จะตามพระเยซู     ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย
                                      C                                          F                          C         G7
        2.กางเขนอยู่เบื้องหน้า ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง   กางเขนอยู่เบื้องหน้า ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง
                        C                          Am                       Dm        G7                 C
        กางเขนอยู่เบื้องหน้า ทิ้งโลกไว้เบื้องหลัง    ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย
                     C                                              F                   C    G7
3.แม้ใครไม่ไปด้วย ฉันก็จะตามไป   แม้ใครไม่ไปด้วย ฉันก็จะตามไป
                  C                    Am                      Dm    G7    C
แม้ใครไม่ไปด้วย ฉันก็จะตามไป     ไม่หันกลับเลย ไม่หันกลับเลย