ในเวลาของพระคริสต์

Key: C, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

D      Em   A                D               Em             A                D  D7
ในเวลา         ของพระคริสต์      ทรงลิขิต ชีวิตของข้าตามน้ำพระทัย
         G              A                     F#m         Bm
ขอโปรดให้ข้าเรียนรู้ว่า      ตราบที่ข้าเดินในมรรคา
   Em     A7       D
ดวงชีวา อยู่ในเวลา ของพระองค์
   D         Em    A            D                  Em          A          D   D7
        ในเวลา       ของพระเจ้า    ทรงเฝ้าดู    ชีวิตให้อยู่ในน้ำพระทัย
                      G         A             F#m         Bm 
         โอ้ พระเจ้าข้าขอมอบใจ   มอบถวายชีวิตทั้งกาย
              Em          A7          D
         เพื่อจะได้อยู่ในเวลาของพระองค์