ได้ยินเสียงของพระเจ้า

Key: D, Tempo: 75, Time Signature: 3/4
Source:

D            F#/C# Bm           Em       A7      D
1. ได้ยินเสียงของพระเจ้า   เรียกข้า  ให้มาเข้าเฝ้า
D               F#/C#      Bm               Em       A7      D          
พระองค์ชำระความบาปหมดเวร     ด้วยโล  หิตจากกางเขน
           D     F#m   Bm       D     Em       A7
         * ขอพระองค์เมตตา    ข้ามาเฝ้าเดี๋ยวนี้
           D      F#/C#      Bm               Em       A7      D          A
          ขอพระโลหิตจากกางเขน     ล้างบาป  ให้สิ้นกรรมเวร
         D                  F#/C# Bm           Em         A7         D
2.    แม้ข้าเหน็ดเหนื่อยเพราะบาป    พระองค์    ประทานเรี่ยวแรง
          D               F#/C#      Bm               Em       A7      D
มาตรแม้นชั่วช้าเลวทรามปานใด    โปรดให้     สะอาดผ่องใส
          D            F#/C# Bm           Em       A7      D
         3.  พระองค์สัญญาแน่นอน    แก่ผู้    จงรักภักดี
          D               F#/C#      Bm               Em       A7      D
         มารร้ายไม่อาจจะมาย่ำยี    เพราะว่า     พระองค์คุ้มครอง 
            D  F#/C# Bm        Em       A7      D
4. ไชโยโลหิตประเสริฐ     ไชโย    ความรักล้ำเลิศ
     D               F#/C#      Bm               Em             A7      D
ไชโยความรอดขององค์พระคริสต์    เป็นฤทธิ์    และความสัจจา