พระคุณพระองค์นั้นแสนล้ำเลิศ

Key: G, Tempo: 80, Time Signature:
Source:

พระคุณพระองค์นั้นแสนล้ำเลิศ   149-2

    G             C      D/C              Bm             
    เราขอสรรเสริญ       เทิดทูนพระนามพระองค์
Em           Am        D7         G
    ผู้ทรงฤทธาสูงสุด     องค์บริสุทธิ์
                   C      D/C     Bm          
    เราขอสรรเสริญ       นมัสการพระองค์ 
Em            Am          D7        G
   ผู้ทรงพระคุณอนันต์     องค์อัศจรรย์

   G             C                  D7
* พระคุณพระองค์นั้นแสนล้ำเลิศ
               Bm            Em
เราขอสรรเสริญยกย่องชูเชิด
                Am               D7         G        G7
เทิดทูนพระนามพระเจ้าของเรา  ผู้ทรงยิ่งใหญ่
                C                 D7
พระคุณพระองค์นั้นแสนล้ำเลิศ
              Bm             Em
เราขอสรรเสริญยกย่องชูเชิด
                Am               D7           G
เทิดทูนพระนามพระเจ้าของเรา  ชั่วนิจนิรันดร์