ผู้รอคอย

Author: อีฟ จริยา มุ่งวัฒนา
Key: A, Tempo: 110, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church Key A

A                   Asus4    A Asus4 A         Asus4              A Asus4 
ผู้ใดที่หิวกระหาย จะได้อิ่มหนํา     ผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำ จะได้หายดี
A               Asus4             A Asus4  A              Asus4                 A Asus4 
ผู้ใดที่ไร้จุดหมาย จะพบความหวัง      ผู้ใดที่เคยพลาดพลั้ง ได้เริ่มต้นใหม่
          C#m                      D                   A  C#m               D     Bm7          Esus4 
          *เป็นความช่วยเหลือ ในยามต้องการ   นําไปข้างหน้า ในวันที่หมดหนทาง 
        A                                                 F#m 
***พระองค์เสริมกําลังขึ้นใหม่   ความอ่อนล้ากลายเป็นเรี่ยวแรง 
            D          C#m                                  Bm7       E 
องค์พระวิญญาณ เป็นความแข็งแกร่ง อยู่ภายในจิตใจ 
           A                            F#m 
ผู้ที่เฝ้ารอคอยพระเจ้า  เขาจะบินดั่งนกอินทรี
        D                 C#m   Bm7 Esus4         A 
แม้ว่าจะล้ม ลงกี่ครั้ง  ก็ยัง จะวิ่งไปถึงเส้นชัย

Other Rendition

W501