โอ้พระเจ้าทรงรักมนุษย์

Key: G, Tempo: 95, Time Signature:
Source:

G             G7              C
โอ้พระเจ้าทรงรักมนุษย์     ไม่ว่าคนบาปหรือชอบธรรม
            G                                   Am  D
พระองค์ทรงปกป้องพิทักษ์     ทุกโมงยาม
       G                   G7              C                Am
แม้ว่าเราหลงทางห่างไป    พระองค์ไม่ได้ทรงทอดทิ้ง
           D                D7                G   D  G
แต่ทรงเรียกเรากลับมาหา    และทรงอภัยบาปเรา
               G        G7              C                   G
       โฮซันนา สรรเสริญ    โฮซันนา สรรเสริญพระคุณ
                    D                            G C  G
       พระคริสต์เจ้าทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ล้ำเลิศ