จงติดสนิทกับพระเจ้า

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

Int: 
         C         G7        C         C7            F          G7                   C
1. จงติด..สนิท.กับพระเจ้า  แล้วความเหงา เศร้าใจ จะไม่กล้ำกราย 
             F        F#dim    Em      A7            D7                        G7
พระองค์เป็นกำลัง เป็นที่พัก ร่มเย็น หากเรามอบ ถวาย กายและใจ 
              C       G7        C              F           G7               C
      2. จง..ติดสนิทกับ..พระเจ้า  ให้เราอ..ธิษฐาน และอ้อนวอน 
            F     F#dim         Em            A7          Dm     G          C
     ใช้พระคำ นำทาง ทุกๆก้าว ที่เดินไป มอบชีวิตนี้รับใช้พระองค์ 
                         Am                 Em             F             G         C
           **ไม่ต้องกลัวจะเศร้าไปใย  พระเป็นเจ้า ทรงอยู่ใกล้เรา 
                  E                 Am                 D7       G7                F     D7/F#      G7
           พระองค์ทรง..ฟังเราอยู่  เฝ้าดูด้วย ความห่วงใย  พระไม่เคยจะทอดทิ้งเรา 
        C   G7           C                   F            G           C
3. จงติด สนิทกับ พระเจ้า  และแน่นอน พระองค์ จะมอบสิ่งดี 
C7        F        F#dim       Em     A7          Dm      G7          C
จงทำตาม  พระทัย ด้วยใจยำเกรง ร่วมบรรเลง เพลง สาธุการ