เมื่อทรงสัมผัสฉัน

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D                         F#m   Bm
เมื่อทรงสัมผัสฉัน  หัวใจฉันร้อนผ่าว
                  Em                             A
เมื่อทรงสัมผัสฉัน  เต็มล้นด้วยความกล้าหาญ
                   D     F#m     Bm
เมื่อทรงสัมผัสฉัน  ชีวิตไม่เหมือนเก่า
                  Em          A                 D   D7
ฉันต้องการจะกล่าว  เรื่องราวความจริงในใจ
                   G       A                   D        Bm
***  โปรดเจิมใจฉัน ให้ร้อนด้วยไฟพระวิญญาณ
                Em        A              D
  โปรดเจิมใจฉัน  ทุกวันเมื่อนมัสการ
             G       A         D       F#m  Bm
  ให้เป็นใจรักเร่าร้อน   จะประกาศพระนาม
  Em                   A               D
  พระวิญญาณโปรดเจิมดวงใจให้เต็ม