จะยอมรับรู้

Key: G, Tempo: 80, Time Signature:
Source:

จะยอมรับรู้   368-3

    G                 Em           Am            D
1. วันและคืนที่อยู่ในพระคุณ   ทรงการุณอุ่นใจในพระหัตถ์
G    D  G        Am                   A7                   D7
วันเดือนปีที่ผ่านไป ทรงนำ   พระคำชื่นชูใจและวิญญาณ

    G                Em            Am                   D
2. ใจที่มีความยำเกรงพระเจ้า  และรักษาพระบัญญัติของพระองค์
 G   D G         Am               D7               G
เป็น ชี วิตที่ทรงพอพระทัย   ให้มีความหมายนิรันดร์

   G                                           Am
* จะยอมรับรู้พระองค์ในทุกๆ ทางของเรา 
       D7                    G
จะระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ 
                 C                         Am
เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระผู้ทรงสร้างเรา
              D7                G
และฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกนี้  
G                                           Am
จะยอมรับรู้พระองค์ในทุกๆ ทางของเรา 
      D7                     G
จะระลึกถึงพระองค์อยู่เสมอ 
               C                 Am
ให้กายของเราเป็นวิหารบริสุทธิ์  
            D7             G
และเข้าสนิทอยู่ในพระองค์

    G                  Em          Am         D
3. จะไม่ยอมละทิ้งความไว้ใจ  ที่ให้ไว้แด่พระผู้สัตย์ซื่อ 
G  D  G             Am               D7          G
ไม่กังวลเพราะพระทรงดูแล  ทุกคนที่รักพระองค์ (*)