ขอให้คำจากปากข้า

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

C                 G7             F             C
ขอให้คำจากปากของข้า  และการภาวนาในจิตใจ
          C                          G7            C    C7
เป็นที่โปรดปราน  ในสายพระเนตรของพระองค์
            F   G         C
    *โอ้พระเจ้า      พระศิลา   
                    F      D      G
      โอ้พระเจ้า      พระผู้ไถ่
        C                 G7             F             C
ขอให้คำจากปากของข้า  และการภาวนาในจิตใจ
          C                          G7            C    C7
เป็นที่โปรดปราน  ในสายพระเนตรของพระองค์