ความรักของพระเจ้า

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

ความรักของพระเจ้า  47-3

                  C                                  Em  
   ความรักของพระเจ้า   พระคุณมากเหลือหลาย
Am      C                       Am              Dm     G
   ทรงพลีชีวาวาย   เพื่อไถ่โทษบาปข้า
              C                                Em
   ความรักนั้นยิ่งใหญ่   หาใดเสมอเหมือน
Am               Dm           G            C   C7
   บอกเตือนให้รู้ว่า   ค่ารักสูงส่ง

                F                  G                Em
*ฟ้าดินห่างมากเท่าไหร่   แสนไกลสุดวัดคะเน
Am             Dm              F          G
   เส้นทางสุดตรงไหน   ไม่มีใครรู้
                F          G                     Em
   ทะเลอ้างว้างกว้างใหญ่   สอนใจให้คิดคนึง
Am         Dm                  G             C
   ถึงรักอันลึกซึ้ง   ข้าจึงสรรเสริญ