สร้างชีวิต (Build my life)

Author: Brett Younker, Karl Marltin, Kirby Elizabeth Kaple
Key: E, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source: Nexus

Int: E A
           E                             A
          1. พระองค์ล้ำค่าเกินเพลงที่ข้าได้ร้องไป 
           E                             A
          พระองค์ล้ำค่าเกินคำสรรเสริญใดๆ 
           E                             A                                 E                  A
          พระองค์ล้ำค่าเกินกว่าทุกๆ ลมหายใจ   อยู่เพื่อพระองค์ 
E                             A
2.  เยซู พระนาม พระองค์อยู่เหนือนามใดๆ 
E                             A
เยซู พระองค์ผู้เดียว พระผู้ช่วยยิ่งใหญ่ 
E                             A
พระองค์ล้ำค่าเกินกว่าทุกๆ ลมหายใจ 
E                             A
อยู่เพื่อพระองค์ (อยู่เพื่อพระองค์) 
                A                              F#m                           E            
           *บริสุทธิ์ ไม่มีใครเปรียบพระองค์   ไม่มีใครเทียบพระองค์ 
                        C#m                    A                              F#m
            ทรงเปิดตาให้เห็นอัศจรรย์  สำแดงพระองค์เอง และเติมใจ 
                                       E                     C#m 
            ด้วยพระทัย โปรดนำไป  ข้าส่งต่อรักนี้ทุกหนแห่ง 
Instrumental:  A F#m E
                A                B                   C#m                       B9
Bridge: **จะวางชีวิต   เราบนรักพระ    องค์วางบนรากฐานอันมั่นคง 
                 A                 B                         C#m                       B9
                จะวางใจพระ   องค์แค่เพียงพระ    องค์และข้าจะขอไม่ไหวหวั่น