ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์

Key: C, Tempo: 125, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church

C      F               G7               Em             Am            F               G7           C    C7
ผู้ที่คอยพระยะโฮวาห์  เขาจะมีกำลังเพิ่มขึ้น   เขาจะบิน  ขึ้นไปดุจนกอินทรีย์
          F                       G7         Em           Am             Dm       G7     C
เขาจะวิ่ง ไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินไม่รู้อิดโรย      ไม่รู้จัก ไม่รู้จักอิดโรย


รายการที่ใช้เพลงนี้

Sila Church Main Sunday Service 21-Mar-2021