ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา   79-3

               D       G             D
1. ข้ามอบถวายทั้งกายใจพลีบูชา 
         A                           D   A7
ผู้วายชีวาช่วยข้าพ้นจากบาปพลัน 
                 D   G                D   
โปรดทรงปรานีให้มีแต่ความสุขสันต์ 
           A7                        D
ดำเนินชีวันทรงธรรม์ขอนำมรรคา

D7        G      A7              D
 *ข้าขอถวายสิ่งดีทั้งหลายแด่องค์ราชา 
            A7                     D  D7
มอบวันเวลาปัญญาและดวงชีวี 
           G                      D     Bm
ข้ามอบถวายกายใจวาจาแด่องค์ภูมี 
             Em     A7       D
ด้วยความยินดีทำตามพระทัย

                     D     G                D
2. โปรดเปิดดวงใจพึ่งในพระคุณเมตตา 
          A                        D    A7
ตลอดชีวาขอนำความสุขสมบูรณ์ 
             D      G                D
จะอยู่แห่งใดพระพรอำนวยเพิ่มพูน 
              A7                           D  
ปวงชนเกื้อกูลสรรเสริญเทิดทูนทรงธรรม์ (*)