ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 3/4
Source:

D       Em  F#m    Bm         D          Am7    G9     A      A7
 ขอสวมทับทรงชำระใจ  องค์พระวิญญาณทรงเจิมเกล้าไว้
 D       Em F#m      Bm             D    Bm7  A7      D
เติมให้เต็มดวงใจของข้า    โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้
            A7              D    D7       G        D     Bm7    A7
          * พระวิญญาณเสด็จมา    ขอทรงเติมให้เต็มใจข้า
         D       Em     F#m   Bm             D   Bm7   A7      D     A
         เติมให้เต็มดวงใจของข้า   โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้
D       Em  F#m    Bm         D          Am7    G9     A    A7
พระวิญญาณทรงเติมข้าได้  ข้าไม่รู้ว่าทรงเติมอย่างไร
 D       Em F#m      Bm             D    Bm7  A7      D
ข้าต้องการ พระองค์นักหนา   โปรดเสด็จมาในใจเดี๋ยวนี้ (*)
      D       Em  F#m    Bm         D          Am7    G9     A     A7
        ข้าเป็นคนอ่อนแอแย่แล้ว ใจไม่ผ่องแผ้ว ขอกราบบาทา
        D       Em F#m      Bm             D    Bm7  A7      D
        พระวิญญาณ ประทานพรกล้า  ขอเติมใจข้าให้เต็มเดี๋ยวนี้ (*)
D       Em  F#m    Bm         D          Am7    G9     A         A7
ทรงปลอบโยนอวยพรรักษา  ห้อมล้อมใจข้าท่วมหัวท่วมหู
 D       Em F#m      Bm             D    Bm7  A7      D
ผู้ปลอบโยน อวยพรรักษา  เชิญมาทรงเติมให้เต็มเดี๋ยวนี้ (*)