มีสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

Em            C
  มีสิ่งเดียว   ที่ข้าต้องการ
Am7              D7               G
อยากจะชมพระพักตร์พระองค์เสมอ
        Em          C 
  มีสิ่งเดียว   ที่ข้าชื่นชม
Am7              C                    B      
อยู่ในพระวิหาร ชมความงามของพระองค์

 Em   D         A
* ขอเพียงให้  พบพระองค์
C              D7            G
เป็นความสุขล้ำ  เกินบรรยาย
Em    D           A
   ขอเพียงใกล้  ชิดพระองค์
C                                    D
จิตใจภายในฉัน ล้นด้วยความชื่นบาน
Am7                    D
จิตวิญญาณของฉัน  ฟื้นฟู

 G                C            D      B           Em  Em7
**อยากจะเยินยอนามพระองค์  พระเจ้ายิ่งใหญ่
Am7                   C       D7
พระนามทรงเกียรติเกริกไกร
G       C             D      B7           Em  C
 ไม่มีผู้ใดจะเทียบเทียม  พระนามองค์พระเยซู
Am                C    D7      Em
ทรงเป็นนาม ที่ปรารถนา สืบไป