ผู้อารักขา

Key: D, Tempo: 70, Time Signature: 4/4
Source:

Int: D F#m Bm G A x 2
Dadd9                                     F#m7 
เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา ความช่วยเหลือมาจากที่ใด
 Em7         Em7/A               Dadd9  Asus4 
ความช่วยเหลือของข้ามาจาก พระเจ้าของข้า
     Dadd9                                      F#m7 
ผู้ทรงสร้างฟ้า   และส-วรรค์ แผ่นดินโลกสรรพสิ่ง
  Em7           Em7/A      Dadd9 
พระองค์ไม่ทิ้ง ให้ข้าสะดุดและล้มลง
           D/F#         G9                   A                D 
         *พระองค์ผู้อารักขา จะไม่เคลิ้มหลับ ไม่ทอดทิ้งไป
           D/F#         G9                   A                D
         พระองค์ผู้อารักขา ทรงเป็นร่มเงา ที่อยู่ไม่ไกล
          D/F#         G9                   A  Bbdim7  Bm
         พระองค์ผู้อารักขา ในทุกหนทางที่ข้าเดินไป
                  Em7             Asus4            Dadd9    (A/B Bm7) 
         และความหวังของข้าอยู่ใน พระองค์ผู้เดียว
Midtro :
| D  F#m7| G Asus4  A| D  F#m7| G Asus4  A|