เป็นส่วนหนึ่ง

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

G                  Am  
โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น 
      F#m7  B7            Em         A     D
ด้วยความ    รัก ความอบอุ่น  ที่โลกนี้  ไม่มีให้ข้า
            G                         Am
โปรดเปิดตา ให้วิญญาณข้าได้มองเห็น
    F#m    B      Em             C         D
ว่าน้ำ  พระทัย อันยิ่งใหญ่ เพื่อโลกนี้ นั้นคืออะไร

   G                        D
     * ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย
 Em           D              C  
       ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว กับพระทัย ของพระองค์
           Am7           D            Bm7           Em
       ในความอ่อนแอของข้า จะมีพระกำลังของพระ-องค์
            Am              C             D
       ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ อันแสนล้ำเลิศ
             G                       D
       ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหวสองใจ
              Em              D            Cmaj7          G
       มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว กันกับองค์พระวิญญาณ
            Am7          D            Bm7        Em7
       เพื่อว่าความจริงทั้งปวง จะมีบริบูรณ์ภายใน  ข้า
       Am7                D           G
       ถวายเกียรติ และพระสิริ แด่พระองค์

           G                    Am      F#m  B7        Em
โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม ด้วยความ น้อมยอมเชื่อฟัง
    A                D
จนลมหายใจสุดท้าย ที่มี  
              G                          Am
โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก
      F#m  B7       Em               C                 D
และให้พระองค์ อยู่เหนือกว่า ความคิดหัวใจ และความต้องการ (*)