มอบให้พระองค์

Key: B, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

B         F#            G#m
ทุกสิ่งที่ข้ามี ทุกสิ่งที่ข้าเป็น
      E              B
ข้าขอมอบแด่พระองค์
               F#              G#m 
ทุกอย่างที่ข้าทำ ที่ข้าได้รับเกียรติ
       E           B                F#
ข้าขอวางต่อพระพักตร์ของพระองค์

**
    B     F#     G#m    E 
ข้าขอ...ถวาย...สิ่งที่ข้ามีอยู่
  B       F#      G#m               E
ข้าขอ...ถวาย...ทั้งหมดชีวิตที่เหลืออยู่
               B    F#
มอบให้พระองค์
              G#m  E
มอบให้พระองค์

***
B          F#         G#m                 E
ข้ายอมจำนน ให้ทั้งหัวใจ ข้ายินดีทำทุกอย่าง