เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

D                             G               D
1. ครั้งหนึ่งข้าอยากได้พร   เดี๋ยวนี้ได้พระเจ้า
                  F#m  Bm    Em              A
ครั้งหนึ่งพึ่งใจตัวเอง       เดี๋ยวนี้พึ่งพระธรรม
G                    D            G             D
ครั้งหนึ่งต้องการสิ่งของ     เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า
                      F#m Bm    Em     A      D
ครั้งหนึ่งอยากแต่หายป่วย     เดี๋ยวนี้ได้พระองค์ (*)
                  D           G              D                    A
*เดี๋ยวนี้ข้าจะร้องเพลง     สรรเสริญสาธุการ
                 D   A    G D            D       A          D  
  สารพัดที่มีอยู่     เป็นของพระองค์ประทาน
     D                                  G            D
2. ครั้งหนึ่งวางแต่โครงการ     เดี๋ยวนี้อธิษฐาน
                     F#m Bm   Em              A
ครั้งหนึ่งเป็นห่วงกังวล       เดี๋ยวนี้ทรงคุ้มครอง
G                   D             G                D
ครั้งหนึ่งตามอำเภอใจ       เดี๋ยวนี้ตามพระองค์
                     F#m Bm    Em     A        D
ครั้งหนึ่งชอบแต่ทูลขอ        เดี๋ยวนี้ขอบพระคุณ (*) 
                   D                               G              D
       3. ครั้งหนึ่งข้าพึ่งความดี     เดี๋ยวนี้พึ่งพระเจ้า
                                 F#m Bm     Em             A
       ครั้งหนึ่งข้าใช้พระองค์       เดี๋ยวนี้ทรงใช้ข้า
               G                  D             G               D
       ครั้งหนึ่งข้าต้องการฤทธิ์     เดี๋ยวนี้มีพระคริสต์
                                   F#m Bm   Em     A        D
      ครั้งหนึ่งทำเพื่อตนเอง       เดี๋ยวนี้เพื่อพระเจ้า (*)
    D                                 G               D
4. ครั้งหนึ่งมีแต่ความหวัง     เดี๋ยวนี้รอดจริงจัง
                       F#m  Bm    Em                A
ครั้งหนึ่งความเชื่อจวนดับ        เดี๋ยวนี้กลับแจ่มใส
 G                   D              G          D
ครั้งหนึ่งคอยท่าความตาย     เดี๋ยวนี้มีชีวิต
                F#m Bm    Em    A        D
เดี๋ยวนี้ข้าได้รอดแน่        มั่นคงในพระคริสต์ (*)