ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

G                           C        G
1. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  ทุกโมง ทุกยาม
    D7       G       D7
ไม่มีผู้ใดจะปาน  ที่ข้าควรตาม

              G                D     D7           G7
*ข้าขอพึ่งองค์พระเยซู  ข้าขอพึ่งทุกเวลา
                     C                 G           D7    G      
โปรดทรง อำนวยพระพรใหญ่ยิ่งให้แก่ข้า

        G                        C      G
2. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  สถิต ในใจ
     D7          G          D7
มารร้ายจะไม่บีฑา  พระเจ้าอยู่ใกล้ (*)

        G                             C          G
3. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  คราวทุกข์ หรือสุข
      D7             G         D7
ขอโปรดอยู่ด้วยเสมอ  ประทานความสุข (*)
 
        G                              C         G
4. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  โปรดสอน บัญญัติ
     D7            G       D7
เพื่อสมดังสัญญาว่า  ให้พ้นวิบัติ (*)

        G                         C         G
5. ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า  ผู้เป็น พระบุตร
      D7             G          D7
ขอโปรดให้ข้าติดตาม  องค์บ-ริสุทธิ์ (*)