จิตใจข้ายกย่องพระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

Int:
          A      F#m                    A     A7         D             E           A     A7
จิตใจ ข้า ยกย่อง พระองค์ เป็นใหญ่   วิญญาณ ข้า ยินดี ใน พระองค์
                D     D#dim           C#m        F#m
ทรงเป็น ความชื่นบาน ทรงเป็น ป้อมปราการ 
           A              D     E      A
ปกป้อง ข้า ทรงช่วย ให้ข้ามั่นคง
     (E)          A                           E                    D                            E
     *โอ้พระเจ้าใจข้าต้องการพระองค์  โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบกายและใจ 
              A            A7                D      A           A                E        A
     ด้วยข้ารักพระองค์ ข้ายำเกรงพระองค์  ขอถวาย ชีวิตนี้แด่พระองค์