จิตใจข้ายกย่องพระองค์

Key: A, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source:

A                                             F#m                   D                       A
จิตใจ ข้า ยกย่อง พระองค์ เป็นใหญ่   วิญญาณ ข้า ยินดี ใน พระองค์
                D                     C#m          F#m
ทรงเป็น ความชื่นบาน ทรงเป็น ป้อมปราการ 
           A              D     E      A
ปกป้อง ข้า ทรงช่วย ให้ข้ามั่นคง
                  A                           E                    D                            E
     *โอ้พระเจ้าใจข้าต้องการพระองค์  โอ้พระเจ้า ข้าขอมอบกายและใจ 
              A                              D                         A                E        A
     ด้วยข้ารักพระองค์ ข้ายำเกรงพระองค์  ขอถวาย ชีวิตนี้แด่พระองค์