ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

G                                       C               G
1. ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศถึงสิ่งเบื้องบนสวรรค์
      D7              G                       D7
เล่าเรื่องของพระเยซูเจ้าซึ่งรักอย่างอัศจรรย์
                         G             Em                 B
ข้าชอบเล่าเรื่องราวอันนั้นเพราะว่าเป็นเรื่องความจริง
     C            G          D7              G
ทำให้ใจข้ามีความสุขยิ่งกว่าเรื่องอื่นทุกสิ่ง

               D       D7      G            C           G
     *ชอบกล่าวถึงข่าวประเสริฐนั้น  ถึงพระเยซูผู้ศักดิ์สิทธิ์
                                C               G       D7       G
       ชอบเล่าเรื่องราวโบราณนั้น  ถึงความรักแห่งพระคริสต์

    G                                         C                  G
2. ข้าชอบกล่าวเรื่องไพเราะนั้น เป็นเรื่องเหมาะสมน่าฟัง
     D7          G                         D7
พูดครั้งใดใจยิ่งชื่นบานเป็นการน่าอัศจรรย์
              G             Em            B
ชอบกล่าวถึงข่าวแสนวิเศษเพราะมีหลายคนไม่รู้
     C                  G          D7               G
คือข่าวหลุดบาปพ้นกิเลสโดยฤทธิ์ของพระเยซู (*)

    G                                 C             G
3. ข้าชอบกล่าวเรื่องวิไลนั้นกับคนที่เคยได้ฟัง
  D7           G                           D7
ก็ยังอยากรู้อยู่ร่ำไปเหมือนผู้ที่ไม่เคยฟัง
                      G      Em               B
เมื่อข้าจะเห็นพระราศียินดีร้องเพลงบทใหม่
    C                 G          D7           G
แต่ยังเป็นเรื่องโบราณนั้นซึ่งข้าได้รักมานาน (*)