จะเป็นดาว

Key: G, Tempo: 0, Time Signature:
Source:

G             Bm             C            G 
จะเป็นดาวคอยส่องแสง   บนท้องฟ้าให้ดูสดใส
      Am  D7       G
ก้าวไปในทางพระเจ้า
                      Bm             C                G 
เป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา   ผลิบานเช้าให้โลกชื่นบาน
        Am         D7                  G
จะขับขานเสียงเพลงสรรเสริญพระองค์

            Em                 Bm
* จะเป็นดาวส่องแสง   ให้เธอเข้าใจ
 C                 D7          G
ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่   ใครสร้างมา
            Em                Bm  
หมื่นดวงดาวบนฟ้า   ส่องแสงในนภา
C                                   D7
พระเจ้าทรงสร้างมาให้เธอได้ชม
               G                           Bm                        C
      จะเป็นดาว  ดวงนั้นที่คอยส่องแสง   หากฉันนั้นยังมีแรง
            Em           Am             D7
      จะถวายจิตใจรับใช้พระองค์ต่อไป
                      G                         Bm
      จะบอกความรัก  พระคริสต์ที่ให้กับฉัน
                      C     Cm       Em         D7              G
      รักนั้นจะอยู่นิรันดร์      และฉันก็ยังยืนยันอยากให้เธอรู้