กล่าวคำว่ารัก

Key: C, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source: unknown

C             Dm               G7               Em      Am
กล่าวคำว่ารัก    ยากหรือไร กับคนที่ใจเรารู้จริง
                 Dm                  G                           C
กับคนที่ยอม มอบทุกสิ่ง ทุ่มเทด้วยรัก
              Dm           G7         Em          Am
บุคคลที่เขาได้ยอมพลี มอบดวงชีวีเพื่อพวกเรา
              Dm                     G      C    C7
ส่งใจให้เขา กับคำว่ารัก จากห้วงหัวใจ
                              F          G                        Em       Am
       **อยากกล่าวว่ารักพระองค์  อยากกล่าวว่าทรงยิ่งใหญ่
                    Dm                    G              C      C7
        กล่าวมาจากใจ    บอกกับใครๆ ที่ใจเรารู้
                  F              G                        Em       Am
        ที่ใจเรารัก   ช่างมากมาย    เรามอบถวายคำสดุดี
                    Dm                    G                   C     (C7)
        ในชีวิตนี้       และในวันนี้       และตลอดไป