วันใดยามใด

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D                           Em     A7                   D
วันใด ยามใด โมงใด เวลาใด ไม่รู้ไม่มีใครรู้
                             Em      A7                           D  D7
แต่พระเยซูทรงให้สัญญา จะกลับมาในไม่ช้า
          G                     Em                          D                  Bm
จงตื่นตัวและเฝ้าระวังอยู่ จงเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา
         D                   Em                      A7                            D
เพราะเวลาไม่คิดไม่ฝัน เป็นเวลาที่พระองค์จะเสด็จมา