ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน

Key: D, Tempo: 0, Time Signature: 4/4
Source: unknown

D  (A7)
ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน
                A7 (D)
มากขึ้นทุกวันและทุกวัน (2)
         D7                          D7            G
ยิ่งวันเวลาผ่านไปฉันยิ่งรักน้ำพระทัย
         Gm
ทรงดีต่อฉันและดีต่อคนทั่วไป
      D           A7
ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน มากขึ้นทุกวัน ทุกวัน
     D
มากขึ้นทุกวันและทุกวัน