บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D                    G                A7           D
บางสิ่งเกิดขึ้นในดวงใจในวันที่เราได้พบ
D                  G              A7       D
ได้ประสบกับสิ่งที่ยังไม่เคยเรียนรู้
D                           G         A7          D
เธอจึงเป็นผู้ดำเนินมา ก้าวมาในชีวิตฉัน
        G          A7                 D       D7
และทุกๆวันนั้นเราไม่เคยเปลี่ยนแปลง
        G                    A7
ความรักพระคริสต์ทรงเป็นพลัง
        F#m             Bm
เชื่อมความผูกพันให้เรามั่นคง
     G                A7
ด้วยรักพระองค์เราจึงมีเรา
    D                      A7
ไม่มีความเหงาทุกวันค่ำเช้า
G             A7
ไม่ว่าปีเดือนจะดำเนินไป
  F#m          Bm
สายใยแห่งใจก็ยังซื่อตรง
 G                A7
ไม่ว่าสุขทุกข์ยังคงดำรง
D  G    D
ไม่มีวันห่างเหินไป