ไหลลงมา

Key: D, Tempo: 56, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: G9 D/F# Em9  Bb/Dm  A
                D                  G5         D 
1.เรามาเพื่อร้อง ด้วยใจที่แตกสลาย  
              Bm          G                     A 
ผู้คนมากมายหลงทางไปจากพระองค์ 
                   D            D7                  G             Em  D/F#
แผ่นดินแห้งแล้ง ที่ต้องการความรัก รักษาให้คืนกลับมีชีวิต  
  G/A   Bm        C                 Bm  Dm/Bb   A 
  G/A   Bm        G       A      D
ขอทรงสถิตอยู่เหนือเสียงอ้อนวอน 
                 G5   Em   A             D 
       *ไหลลงมา ลงมาให้ท่วมแผ่นดิน  (ความรักเมตตา)
                G5   Em   A            D 
       ไหลลงมา ลงมาเพื่อการฟื้นฟู (ความรักเมตตา)
                  G     A                  D D/C# Bm 
       ไหลลงมา ลงมาเพื่อการรักษา  หัว  ใจ  
                 G          A                   (D) 
       ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์

Interlude: G9 D/F# Em9  Bb/Dm  A

Solo: G A Bm F#m G A D (*)
       (D/D-C#-B-A)     G           A                     
Ending:            ขอเทลงมาความรักเมตตาพระองค์
Outtro:  G9 D/F# Em9  Bb/Dm  A