ณ ที่นั่น

Key: E, Tempo: 95, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:  E      B      C#m     A       E    B            A 
 E      B      C#m     A       E    B            A 
นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า เพื่อสัมผัสพระองค์
E     B        C#m        A          E         B       A   
ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ ของพระผู้เมตตา
   Instru:  E  B   C#m     A     E    B    A
E      B    C#m    A           E        B             A 
ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์ เพื่อชมความงดงาม
E        B    C#m      A         E      B         A   
ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์ ตลอดชั่วนิรันดร์ 
          B           E           B    C#m        A            E       A       B
        **เมื่อข้าได้อยู่  ณ  ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข    กับพระองค์ผู้เดียว 
          E        A           B                              A           B
        ในเวลานั้น  ข้าเห็นความรักละมุน    ข้าพบพระองค์
                       E         B         C#m          A               E        A          B
        เมื่อข้าได้อยู่ ณ  ที่นั่นทุกอย่างจะผันแปรเปลี่ยน   ไม่มีความทุกข์ใจ
         E        A        B                                    A           B        E
        ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า  ข้าพบพระองค์พระเจ้า
Instru:  E  B   C#m     A     E    B    A
 E      B      C#m     A       E        B            A 
เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า  ผู้ทรงความชอบธรรม
 E      B      C#m     A       E       B            A 
นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์  อยู่ร่วมกับพระองค์
Instru:  E  B   C#m     A     E    B    A