สรรเสริญพระเยซู

Key: A, Tempo: 55, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: A D A D Bm7 E
E                          A  C#m         D                                 
        *สรรเสริญพระเยซู   ยกชูพระนามพระองค์  
    D/C#               Bm          Bm/A             E                          
        ร้องเปล่งเสียงโมทนา  ขอบพระคุณพระองค์
                            A C#m                  D                              
         สรรเสริญพระเยซู  ร้องเพลงด้วยความชื่นบาน  
    D/C#        Bm          E                   A 
         ทั้งใจและวิญญาณ    มอบแด่พระองค์
E        A             C#m           D                      A      F#m            Bm    E           
ให้เราได้รัก  พระองค์ด้วยสิ้นสุดใจ   เราปรารถนา  ได้มาใกล้พระเยซู
          A            A7            D   D#dim       A           E                        A    
เราจะถวาย  ด้วยเพลงนมัสการ     จะเปล่งเป็นเสียง  ชื่นบานสรรเสริญพระองค์

Other Rendition

VOC