วางภาระ

Key: D, Tempo: 100, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: D A/C# Bm7 G x 2
        D                 A/C#                 Bm7                    G
1: ในเวลาที่ใจอ่อนแรง มีกำแพงกั้นขวาง หนทางข้างหน้า 
     Em7             Asus                       D  Asus  A
จิตใจที่กังวลอ่อนล้า         ไม่เห็นหนทางไป 
                D                       A/C#                 Bm7               G
         2: เมื่อมองที่พระคำพระองค์   ที่ได้ทรงตรัสไว้ ด้วยพระสัญญา 
           Em7                     Asus                   D  Asus  A
         ให้เอาความกังวล ภาระมา วางไว้ที่พระองค์ 
         D                  A/C#          Bm7       G         D                A/C#  
** ข้าเชื่อและไว้วางใจ    ไม่สงสัยในพระองค์  ความรักที่แสนมั่นคง  
     Bm7            G        Asus       Bm7         G               D
 โอบล้อมชีวิตของข้า    พระหัตถ์ที่อ่อนโยน  ทรงประคองข้าไป 

Instrument: D  A/C#  Bm7  G
              G                           D/F#                 Em7      Asus  A
Bridge:   ผู้ที่เหน็ดเหนื่อย แบกภาระหนัก    ให้เข้ามาที่พระองค์ 
              G                     D/F#                       Em7                 Asus  A
                 พระองค์จะทำให้ใจหายเหนื่อย  และพบสันติสุขเที่ยงแท้ 
                  Asus       Bm7      G              Bm7 G
End:  พระหัตถ์ที่อ่อนโยน      ทรงประคองข้าไป 
Asus       Bm7       G               D
พระหัตถ์ที่อ่อนโยน    ทรงประคองข้าไป