บ้านหลังนี้

Key: G, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

Intro:  G D Em  Bm  C  Bm Am  D  G
G                                    Bm                Em                   Bm
จากวันวานที่ผ่านมา จดและจำในพระคุณ ที่พระองค์ทรงเมตตา
C                D                   Bm           Em               Am                         D
ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน
G                               Bm                Em               Bm
อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์ ผู้ทรงนำพาพวกเรา
C                D                   Bm           Em         Am          D         G
และหากมีใครที่สิ้นหวัง และหากมีใครที่หลงทาง  ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์
       Cmaj7        Bm               Am                Bm              C                  D 
      *แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง
                G          D            Em           Bm        C            Bm         Am           D
            **จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้ จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ  สุดตัวสุดใจกำลังที่มี
              G             D                 Em       Bm         C       Bm
            บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้ เราจะรักษาดังดวงใจ
                   Am            D            G
            ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน
G                                    Bm                Em                   Bm
เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ จะเดินในทางพระองค์ 
C                D                    Bm                   Em                Am            D                     G
หากหนึ่งคำเป็นดังแสงเราจะร่วมส่องสว่างให้งดงาม   ประกาศความรักยิ่งใหญ่ของพระองค์

Other Rendition

VOC