รักของเรา

Key: C, Tempo: 65, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: C Fmaj7 C F Bb Am Gsus4
C                         F                         C                         Bb                   G
จากวันหนึ่งที่เรา ก็ต่างมีกันและกันแต่เวลาก็ถึงวัน  ที่สองเราต้องจากกัน 
C                             F                           C                                Bb               G 
อาจจะมีน้ําตา เมื่อเธอต้องมาพรากไป แต่ไม่เคยจะเสียใจ   เพราะรู้ว่าเธอได้เจอ
      Em        F        Em               Am                     Bb    F/A              G 
      *สิ่งที่ดีที่สุด มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างเธอ พระองค์ผูกพันให้ใจเราอยู่ใกล้กัน
                       Fmaj7                   Em              Am 
             **รักของเราจะอยู่.   อยู่อย่างนี้ไม่มีเปลี่ยนแปลง
             Dm              G           Em               Am 
            ถึงแม้ว่าเธอต้องไป   ต้องไกลห่างกันเพียงไหน
                  Fmaj7           E             Am 
            รักของเราจะอยู่ อยู่ในรักของพระเยซู
                 Bb             F/A          Gsus4 G     Fmaj7 
            และฉันจะคอยถึงวันที่เธอกลับมา    (เจอกันอีกครั้ง)


Outtro: C Fmaj7 C F Bb Am Gsus4