พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 3/4
Source:

Intro:
    A   E-A           C#m        F#        Bm       E7      A      E
เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน   จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้
       A     A7          D      D#dim          A        E             A
เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม  พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่
             E7                        A             A7            D              B         E
          **พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง    เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
                      A       A7             D          D#dim         A       E          A
          กลางวันอ่อนระอาใจ กลางคืนเมื่อยล้ากาย    ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง
        A   E-A           C#m        F#        Bm       E7      A      E
2. เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา    มีภัยพิบัติรอบตัวข้า
       A     A7              D        D#dim            A       E             A
เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน   พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่
                   A E-A          C#m     F#      Bm       E7      A      E 
           3. เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก   จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก
                 A    A7            D       D#dim          A       E               A
          ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก   พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่