พระผู้เลิศ

Key: E, Tempo: 90, Time Signature: 4/4
Source: Sila Church (Eddie)

Intro:
       E         E7              A                C
พระผู้เลิศ ยึดมือข้า    นำข้าเดิน ก้าวมั่นคง
           E          C#m7     F#m         B7
ข้าเหน็ดเหนื่อย  ข้าอ่อนแอ    ข้าระโหย
       E           E7              A         C
พายุกล้า  ราตรีกาล   นำข้าไป สู่สว่าง
         E           B7            E
ยึดมือข้า พระผู้เลิศ นำกลับบ้าน
                  E         E7              A                C
           เมื่อหนทางวิกฤต    พระผู้เลิศโปรดสถิต
               E      C#m7  F#m   B7        E          E7            
           เมื่อชีวิต ดังแสง ริบหรี่        ข้าร่ำไห้ โปรดสดับ
          A                C               E          B7                   E
          ยึดข้ามั่นไม่ล้มลง  ยึดมือข้า พระผู้เลิศ  นำกลับบ้าน