ความรักเป็นสายสัมพันธ์

Key: E, Tempo: 90, Time Signature: 3/4
Source:

Intro:
E                B           E   E7  A       E        B                  E       B         E      A  E   A   E   B7  E   A  E
ความรักเป็นสายสัมพันธ์ ยึดมั่นใจเราทั้งหลาย  ให้สามัคคีไม่มีวันคลาย ดังสายสัมพันธ์เมืองแมน
E                B           E   E7  A       E        B                        E              B         E       A  E  A  E   B7  E   A  E
ตรงพักตร์พระเจ้าเรามาวันทา  และอธิฐาน   ความกลัวความหวังความทุกข์สำราญ  เรารับร่วมกันทุกคน
E                B            E  E7  A       E        B                  E       B         E         A  E   A   E   B7  E   A  E
ยามทุกข์ร่วมทุกข์ ทุกวัน แบ่งภาระกันแบกไป   น้ำใจนำพาน้ำตาเราไหล    ร้องไห้เพราะรักไม่ลืม
E                B           E   E7  A       E        B                  E       B         E      A  E   A   E   B7  E   A  E
เมื่อยามจำพราก  ไกลกันโศกเศร้ารำพันอาดูร  หวังใจพบกันรักมั่นเพิ่มพูน   เทิดทูนวิญญาณสัมพันธ์
E        B         E     E7  A          E        B                       E       B         E      A  E   A   E   B7  E   A  E
เราเสรีไร้  ทุกข์ทน  ความชั่ว ล้นพ้นมลาย  ความรักและมิตรภาพกำจาย   แจ้งภายในใจนิรันดร์  (อาเมน)