แตกต่างไม่แตกแยก

Key: A, Tempo: 75, Time Signature: 4/4
Source:

Intro : |A2 E/G# | D | |A2 E/G# | D |
Verse 1:
A2                 E/G#             F#m             E6 
มีบางสิ่ง ที่เราอาจไม่เหมือน ความแตกต่าง ที่ตรงข้ามกัน
 Dmaj7       C#m    F#m     Bm          Esus4 E 
เปลี่ยนเอาคำว่า เธอ และฉัน  มารวมเป็นคำว่าเรา
      A2             E/G#           F#m            E6 
      พระเยซู ผูกพัน ให้เรารัก   ร่วมทางเดิน เป็นพี่น้องกัน
        Dmaj7    C#m F#m     Bm      Esus4 E 
      เพื่อจะนำแผ่นดินสวรรค์   ไปถึงผู้คนมากมาย
                           A2              E/G#                   F#m                  E6 
              *ต่างกันแค่ไหน แต่ไม่แยกกัน  อย่าให้ขวากหนาม ทำเราแยกทาง
                       Dmaj7                  C#m    F#m         Bm      Esus4 E 
              ถ้าใครผิดพลั้ง ช่วยกันตักเตือนเสริมสร้าง  ถ่อมใจฟังกันและกัน
                       A2                E/G#               F#m    E6     B/D#
            ต่างกันแค่ไหน แต่ไปด้วยกัน   จับมือเอาไว้ ไม่ให้เหินห่าง 
            C#m                    F#m         Bm         Esus4         A 
            ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง  ต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน
Midtro :  |A2  E/G# |D Esus4 E |
A2             E/G#              F#m            E6 
ขอพระองค์ ผูกพัน ให้เรารัก ให้อภัย ซึ่งกันและกัน
 Dmaj7       C#m    F#m     Bm          Esus4 E 
โลกจะกลาย เป็นดั่งสวรรค์  เมื่อเราร่วมเป็นหนึ่งเดียว
Solo :  | A   E/G# |F#m E6 |Dmaj7 C#m F#m |B/D#  Esus4 E | 
 |F#m E6  B/D# |    C#m        F#m           Bm               Esus4            A
Ending :                ขอพระองค์เป็นศูนย์กลาง   ต่างกันแค่ไหน ไม่แตก..แยกกัน
Outtro :    |A2 E/G# | D | |A2 E/G# | D |