เดินกับพระเยซู

Key: F, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

F                 Bb    C7                        F
เดินกับพระเยซู  เดินอยู่ทุกวันวาน  เดินทุกวิถีทาง
F                  Bb  C7                              F
เดินกับพระเยซู  เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว
F                             Bb 
เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี
C7                          F
เดินอยู่ทุกวันวาน  เดินทุกวิถีทาง
F                             Bb
เดินในแสงสุรีย์ศรี  เดินในเงามืดวิถี
C7                               F
เดินร่วมกับพระองค์ผู้เดียว