เยโฮวาห์ยิเรห์

Key: Em, Tempo: 115, Time Signature: 4/4
Source:

Intro: Em | C D | x 3  B7
 Em               Am                            C                        D    Em
*เยโฮวาห์ ยิเรห์ พระผู้จัด เตรียม พระคุณ มากเหลือล้น เพื่อข้า (เพื่อข้า เพื่อข้า)  x 2
          G                                           Am   D                                         G   B
     พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกอย่าง เพื่อข้า  จากคลังทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์
          G                                           Am                 C            D   
     พระองค์ประทานทูตสวรรค์  คุ้มครองข้า  พระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่าง 
          Em                                C            D                    Em
     เพื่อข้า เพื่อข้า เพื่อข้า พระเจ้าทรงเตรียมทุกอย่าง เพื่อข้า