แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์

Author: บงกช
Key: A, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

A              E               F#m     D           A        E             F#m  D
แผ่นดินร่วมร้องเปรมปรีด์   ในที่สูงอันชื่นบาน   จักรวาลชื่นชมยินดี
 F#m     B             D                     E
พระสิริของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา
              A                   E              F#m                 D
***  เรายกย่องพระนามพระองค์   เราสรรเสริญถึงความยิ่งใหญ่   
        A          E                       F#m               D
  ไม่มีใครสิ่งใดเท่าเทียมพระองค์   ผู้ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
A               E         F#m      D                A          
พระองค์ทรงยุติธรรม    ทรงรอบรู้ในทุกอย่าง   
E                     F#m  D
พระปัญญาเหนือความเข้าใจ
F#m          B              D                     E
ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   ครอบครองอยู่เหนือโลกา

  F#m       B                 D            E                 F#m       
***พระสิริของพระองค์   ฤทธิ์อำนาจของพระองค์   
B            D (E)
ครอบครองอยู่เหนือโลกา