แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

Key: C, Tempo: 0, Time Signature:
Source: Hymn

C             F          C                               Dm    G7
ข้าไม่รู้ว่าเหตุไรพระเจ้า แสดงพระคุณประหลาด
       C              F      C         G7             C
เหตุไรที่พระเยซูยอมไถ่ ล้างใจข้าให้สะอาด
         F                     C   Am                Dm      G7
*** แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ และเชื่อมั่นคงว่า
                      C          C7 F                             Em
พระองค์ทรงฤทธิ์อาจรักษาซึ่งมอบไว้กับพระองค์
Am    G7  G     C
จงถึงกาลวันนั้นได้

ข้าไม่รู้ว่าพระองค์ทรงให้ ความเชื่อแก่ข้าอย่างไร
เหตุไรเมื่อเชื่อพระธรรมโอวาท จึงได้ความสุขยิ่งใหญ่ (***)


ไม่รู้ว่าพระวิญญาณดลใจ ให้ข้าเห็นบาปอย่างไร
หรือเมื่ออ่านคำตรัสของพระองค์ จึงเกิดความไว้วางใจ (***)

ไม่รู้ว่าเมื่อใดเสด็จมา เวลาเช้าสายบ่ายเย็น
หรือข้าต้องถึงความมรณา หรือได้พบในเวหา (***)