ฉันเป็นไท

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown


ฉันเป็นไท ฉันเป็นไท
             Em               A7               D  D7
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า (x2)
        G                              D
*** พระองค์สอนฉันให้สรรเสริญ
         Em        A7                     D
พระองค์สอนฉันร้องเพลงบทใหม่
         G
พระองค์สอนฉันให้รัก
             A7                                    D
ฉันเป็นไทเพื่อจะรับใช้พระผู้เป็นเจ้า