ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ

Key: D, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

D               A7
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ
                  D    D7
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ
         G               
เพราะวิญญาณแห่งทุกข์หนักลำบาก
D       Bm
ได้พรากจากไป
    D    A7        D
ข้าได้สวมใส่วิญญาณการสรรเสริญ