ให้เราบูชา

Key: Em, Tempo: 0, Time Signature:
Source: unknown

Em                       B7        Em
ให้เราบูชา เพราะพระเจ้าทรงสถิต
                   Am             Em
ให้เราสรรเสริญ แด่พระองค์
          E              C    D7                            G  Em
ผู้สร้างฟ้าและสวรรค์  และทรงสร้างแผ่นดิน
        Am D7      B7                     Em
สง่าราศี ขอจงมีแด่พระองค์เป็นนิตย์