ทรงเป็นความหวังใจ

Key: G, Tempo: 70, Time Signature:
Source:

Int:
G                                                          Em   
1. โลกอาจดับสูญ  พระองค์ดำรง   ยามเผชิญความทุกข์ทน  
                                     D                             C                 G   
พระองค์ยังทรงเคียง ข้างกาย   องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์
        G                                                           Em   
2. ทรงครองบัลลังก์  เป็นแสงแห่งความหวัง   ใจข้าอาจพลาดพลั้ง  
                                     D                       C                     G  
พระองค์ยังทรงเคียงข้างกาย   องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์ 
                   Em                      C                        G                                       D 
     *ยามตื่นข้าสรรเสริญ ยามเย็นข้าสรรเสริญ ยามสุขข้าสรรเสริญ ยามโศกยังสรรเสริญ  
               Em                        C                     D        
      ข้ายังคงร้องเพลง   ข้ายังคงเต้นรำ  ในความ อ-ยุ-ติ-ธรรม ข้า-จะ-ป่าวร้อง-ว่า         
                    G                                 Em                          D        
             **ทรงเป็นความหวังใจ     คือความ หวัง ของ ทุกหัวใจ       
                         C                     G          
             ความรักของพระองค์  มั่นคงนิจนิรันดร์         
              G                                                                     Em                               
***(ใน) ยามมืดมิด ยามมีชัย  วิญญาณ ข้าร้อง   ถึงพระเมตตา และความรัก    
                      D                          C                       G   
  ข้าขอถวาย สรรเสริญ      องค์พระเจ้าผู้ทรง  มั่นคงนิจนิรันดร์

Other Rendition

VOC